Tăng like bài viết

TĂNG LIKE CHO MỌI BÀI VIẾT TRÊN TƯỜNG

Đối với gói VIP like được sử dụng trên Tangdonhang.net, quý khách chỉ cần đăng bài là like sẽ tự động lên. Áp dụng cho cả Fanpage và trang cá nhân. Hệ thống được cấu hình like ổn định, đảm bảo hoạt động xuyên suốt và mang lại hiệu quả sử dụng.

1 Những dịch vụ được nhiều người bình chọn bán hàng hiệu quả 

Trước ngày 1.6.2018, Tangdonhang tặng tất cả khách hàng mua mắt gói like tương ứng. Nhưng mà chi phí quá cao, nên Tangdonhang xin phép không tặng những khách hàng mua gói tăng mắt nữa. Nhưng áp dụng, đối với khách hàng mua tăng mắt livestream, đều áp dụng giá ưu đãi.

Dịch Vụ Bán Hàng Hiệu Quả
x